Select Page

Liikluskindlustus

Miks on liikluskindlustus vajalik?

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, millega tagatakse Teie poolt sõidukiga põhjustatud õnnetuse korral kannatanule vara- ja isikukahju hüvitamine.

Kindlustuse valimisel pea meeles, et lepingutele kohaldatavad tingimused, hüvitamise põhimõtted, piirangud ja välistused tulenevad liikluskindlustuse seadusest. Pane tähele, et osad kindlustusseltsid pakuvad kaasa tasuta täiendavaid lisakaitseid.

NB! Liikluskindlustuse kahjujuhtumile ja sellest tulenevale kahjunõudele rakendatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi õigust. Kahju hüvitatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi seadustes sätestatud ulatuses ja korras. Kindlustuskaitse sisu ja ulatus on erinevates riikides erinev.

Millega peab liikluskindlustuse lepingut valides arvestama?

1. oktoobrist 2014 kehtib uus liikluskindlustuse seadus, mille kohaselt võib seisva sõiduki jätta kindlustamata kuni 12-kuuks. Kui pärast seda perioodi sõidukile kohustuslikku liikluskindlustust ei sõlmita ega võeta seda maha ka liiklusregistrist, siis rakendub automaatne liikluskindlustus ehk nn sundkindlustus.

Lisaks on liikluskindlustuse seaduse järgi liikluskindlustuse leping tähtajaline – vahemikus 1 päev kuni 1 aasta. Enne 1. oktoobrit 2014 sõlmitud liikluskindlustuse lepingud kehtivad kuni viimase poliisi kehtivuse lõpuni.

Sõiduki kindlustuslepingu saab sõlmida, kas sõiduki omanik, sõiduki registreerimistunnistusele kasutajana märgitud isik, volikirjaga sõiduki kasutajaks määratud isik või lepingu sõlmimiseks kirjalikult volitatud isik.

Kuigi liikluskindlustus on kõigile sõidukitele ühtemoodi kohustuslik, siis erinevate kindlustusseltside liikluskindlustuse lepingu tingimused võivad lisatingimuste osas erineda – aitame leida ja valida Teile sobivaima lepingu, et saaksite enda ja sõiduki heaolus kindlad olla!